Måste jag säga upp mitt medlemskap efter bindningstiden är slut eller görs det automatiskt?

Krav för uppsägning

Ett företag får inte kräva att du ska säga upp ditt medlemskap skriftligen, genom att komma in till gymmet eller genom att använda en särskild blankett. En fördel med att säga upp avtalet skriftligen är dock att du då har bevis för att du sagt upp avtalet och vid vilken tidpunkt. Men du kan alltså själv välja på vilket sätt du säger upp ditt medlemskap. Det kan vara skriftligt, på plats i gymmet eller via telefon.

Automatisk förlängning av avtal

Även om du har tecknat ett gymmedlemskap med en viss bindningstid är det inte alltid så att det upphör automatiskt efter att bindningstiden har löpt ut. Ibland kan bindningstiden förlängas automatiskt med exempelvis ett år.

Om ditt medlemskap har en bestämd bindningstid måste det framgå i villkoren om avtalet förlängs automatiskt eller inte. Dessutom måste företaget påminna dig om det. Du ska få en skriftlig påminnelse senast en månad innan avtaletmåste sägas upp. Om företaget inte påminner dig har du rätt att säga upp avtalet omedelbart utan extra kostnader. Det finns dock undantag när företaget inte måste skicka ut en sådan påminnelse, till exempel om avtaletefter förlängningen kan sägas upp inom tre månader från uppsägningen.